Integritetspolicy

Integritetspolicy Western Farm
För oss är det viktigt att våra kunder och leverantörer får information om hur vi hanterar deras uppgifter och
lagrar data. Vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt enligt den nya GDPR lagen som träder i kraft 25 maj 2018.
Detta gör vi för att skydda våra kunder och leverantörers personuppgifter och rättigheter. Vi värnar om deras
integritet och trygghet.

Vilken typ av data vi samlar in
Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och
betalningsinformation. Det kan även vara information om vilka tjänster du har köpt av oss och annan information
som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:
• Du lämnar själv när du blir kund eller leverantör hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du bokar
logi, konferens, middag eller en aktivitet, kontaktar oss för att få information, offert eller prenumererar på
nyhetsbrev.

• Skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms och epost.

• Vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för
kreditbedömning som UC, samt från andra operatör och samarbetspartners.

• Samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

• Helt eller delvis beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

Vad vi använder data till
Tillhandahållande av tjänster. Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera
och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att kunna kontakta dig via telefon eller e-post i
samband med levererad tjänst innan din ankomst till oss och efter din vistelse för utvärdering. Även tillförsäkra
att vi har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall. Vi behandlar även data för att ta
betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål,
för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter och för att hantera klagomål och reklamationer. Samt för att
kunna genomföra marknadsundersökningar.

Direktmarknadsföring.
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster
direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa
statistik för analysbehov.

Hur länge vi sparar data
Kunddata sparas så länge du är kund eller leverantör hos oss och därefter som längst 24 månader. Undantag
gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Till vem lämnar vi ut data
Vi kommer ej att lämna ut eller sälja din data till någon annan underleverantör eller andra bolag. Vi är dock
skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till
polisen.

Dina rättigheter
Western Farm AB. org. 556586-1845 Stationsgatan 8, 961 61 Boden, är personuppgiftsansvariga för dina
personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att de behandlas korrekt och enligt lag.

Du har rätt att skriva till Western Farm och få veta vilka uppgifter som finns om dig utan kostnad och kan
närsomhelst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina
personuppgifter. Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta
Western Farm info@westernfarm.se eller per brev på ovan adress. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Organisation och ansvar
Western Farm AB har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och
efterlevs av verksamheten. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den
vill säkerställa.